Βάσει του κανονισμού 1223/2009 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου τα τεστ σε ζώα απαγορεύονται, για τα καλλυντικά προϊόντα.

Πιο συγκεκριμένα, τα τεστ σε ζώα για τα τελικά προϊόντα απαγορεύονται από τις 11 Σεπτεμβρίου του 2004 και τα τεστ σε ζώα για τις πρώτες ύλες, απαγορεύονται από τις 11 Μαρτίου του 2009.

Η ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων και των συστατικών τους μπορεί να εξασφαλιστεί με τεχνολογικές μεθόδους, εφόσον αυτές παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές.
Το χρονοδιαγράμματα προθεσμίας  της επιτροπής για την εφαρμογή , διατυπώνει  ανώτατο όριο την 11η  Μαρτίου 2009, για την απαγόρευση της εμπορίας καλλυντικών προϊόντων, των οποίων η τελική σύνθεση, τα συστατικά ή οι συνδυασμοί συστατικών έχουν δοκιμαστεί σε ζώα και την απαγόρευση κάθε δοκιμής που πραγματοποιείται σήμερα με τη χρήση ζώων.

Σεβόμαστε ιδιαίτερα την ισχύουσα νομοθεσία και αγαπάμε τα ζώα γιαυτό σας ενημερώνουμε ότι: κανένα προϊόν Peggy Sage δε δοκιμάζεται σε ζώα!