Ο κάθε επαγγελματίας έχει τις προσωπικές του επιλογές στον εξοπλισμό του